Karriärvägar

Sedd av 156

Ledare. Forskningen visar att Specialistsocionomer kan utveckla det sociala arbetet. Vad säger forskningen om Auktoriserade socionomer?

Senast ändrad 13:20, 11 Sep 2018

Ju bättre kunskap vi har, desto större frihet kan vi hävda i våra arbeten. I detta nummer presenterar vi olika karriärvägar för dig som vill fördjupa dig och utvecklas i socialt arbete; Specialistsocionom och Auktoriserad socionom, två olika sätt att avancera som befrämjar varandra.

Sedan 2007, i samband med att vi publicerade forskaren Pia Thams studie i Forskningssupplementet, har Socionomen bevakat arbetssituationen för handläggare i socialtjänsten. Som vi alla känner till har den inte blivit bättre och 2015 iscensatte Akademikerförbundet SSR ett stort arbete för att få kommunerna att inrätta specialisttjänster. Syftet var att komma tillrätta med psykisk ohälsa och personalomsättning på arbetsplatsen. I Forskningssupplementet i detta nummer visar forskare i en nationell kartläggning att förbundets ambition är ett steg i rätt riktning.

Förbundet står också bakom auktorisationen. I Socionomen har vi de senaste åren publicerat reportage som visar handläggares frustration och maktlöshet inför en omöjlig arbetssituation, där både lag och etik fått stryka på foten. Som auktoriserad socionom förbinder du dig bland annat att följa de etiska riktlinjerna vilket inte bara är ett skydd för klienten utan också för dig som är anställd. I en svår arbetssituation kan du som är auktoriserad i dialog med din chef till exempel lyfta fram att du har förbundit dig att följa de etiska riktlinjerna i arbetet. Detta innebär att du som handläggare bör ges tid och möjlighet att arbeta med varje ärende på ett tillfredsställande sätt, där klienten sätts i främsta rummet.

Socionomauktorisationen fyller 20 år i år. Det uppmärksammar vi i olika sammanhang och detta nummer till ära har Kati Mets illustrerat omslaget. Kati var en flitigt anlitad medarbetare 1998 då auktorisationen infördes. På Socionomdagarna den 21-22 november kommer förbundet att fira auktorisationens födelsedag tillsammans med dig. Kom och mingla med representanter från auktorisationen och diskutera dina planer för framtiden. Vi på Socionomen är nyfikna och vill gärna veta mer av er forskare och praktiker; är auktorisationen en lika gynnsam karriärväg som specialistsocionomer visat sig vara?  

 

 

 

 

up 580