Konkurrens mellan olika läger?

Sedd av 92

Ledare. Fackförbunden är oense om hur ramarna för psykoterapeuter ska se ut.

Senast ändrad 12:42, 31 Okt 2019

Kanske har du precis plockat fram nya Socionomen ur mässkassen för att diskutera temat med kollegan, läsa nyheter eller fundera över Fokusreportaget. Nya numret av Socionomen får alla besökare på Socionomdagarna med sig hem. Förhoppningsvis har du och jag träffats där, diskuterat viktiga frågor under Socionomens debatt eller minglat tillsammans bland arbetskamrater och montrar. Det här är bland det roligaste i arbetet med Socionomen – alla livediskussioner!

Fängslande är också att undersöka samhällstendenser och beslut som påverkar vår vardag. För en tid sedan kom ett brev till redaktionen. Det var leg. psykoterapeuten Birgitta Richardsson som kände att hon fått nog av att bli hänvisad till ett yrkesinnehåll som varken stämmer med hennes yrkesidentitet eller yrkesutövning. Hon är socionom och leg. psykoterapeut men hennes grundexamen, socionom, spelar ändå huvudrollen på arbetsplatser och vid lönerevisioner.

När redaktionen granskade begreppet leg. psykoterapeut upptäckte vi att det är laddat från många olika håll. Fackförbunden är oense om hur ramarna för psykoterapeuter ska se ut och om yrkestiteln leg. psykoterapeut behövs. Under ytan kan vi ana konkurrens mellan olika läger och frågan är hur utvecklande detta är? Från regeringen hör vi inget och detta underlättar knappast professionens sammanhållning.

Psykoterapi blir allt mer angeläget i samhället och vi bör kunna erbjuda det till alla som behöver. I detta nummer skriver docenten i socialt arbete, Katarina Piuva, som är studierektor för Psykoterapeutprogrammet i socialt arbete: En psykoterapeut med socionomkompetens har en klar blick för hur sociala strukturer och sociala relationer påverkar den psykiska hälsan.

Kanske blir detta nästa års debattämne på Socionomdagarna?

 

up 597