Konsulttrenden – vad blev prislappen?

Sedd av 18

Socionomen. Den grävande journalisten Andreas Tun Hedfors har undersökt saken för Socionomens räkning. Han presenterar nya fakta i nästa nummer, 2/2018.

Senast ändrad 15:29, 12 Mar 2018
Foto: Diagram: Andreas Tun Hedfors.
Konsultkostnaden i procent av lönekostnaden. Källa: Socialtjänsten i respektive kommun.
up 76