Lägsta folkökningen på 15 år

Sedd av 13

Nyhet. Pandemin sänker befolkningsökningen. Hittills i år är folkökningen den lägsta på 15 år, rapporterar SCB.

Senast ändrad 10:38, 26 Aug 2020

Vid halvårsskiftet i år hade befolkningen ökat med 24 801 personer jämfört med 51 004 personer förra året. Under årets första sex månader avled fler personer än tidigare år samtidigt som färre föddes och invandringen minskade kraftigt. Fler flyttade från än till både Stockholm och Göteborg.

up 11