LVM: Efter dödsfallet 2004

Sedd av 25

Socionomen. En ung missbrukare i Göteborg avled 2004 efter att ha nekats tvångsvård. Idag används tvångslagen mycket oftare där jämfört med Gbg och Sthlm. Rättssäkert eller inte?

Senast ändrad 14:39, 24 Apr 2019
Foto: Nordicphotos.

Läs mer i nästa nummer, Soc nr 3/2019. Gå in på Socionomens Facebooksida och berätta om dina erfarenheter och vad du anser.

up 53