Torsdag 14/11, kl. 09.00 till lördag 16/11, kl. 17.00, Linköping

Mänskliga rättighetsdagarna

Sedd av 9

Kalender. Tema: Rätten till hälsa

Senast ändrad 17:33, 26 Apr 2019
Torsdag 14/11, kl. 09.00, Linköping

I år går föreläsarna på djupet i strukturer och bakgrundsfaktorer som påverkar människors hälsa. Faktorer som klimatförändringar, folkomflyttningar, krig och resursfördelning tas upp liksom maktstrukturer såsom kön, etnicitet, religion, funktionalitet, klass/ekonomi.

Info: mrdagarna.nu 

up 31