Mobbning och ohälsa ökar i skolan

Sedd av 11

Socionomen. Allt fler skolelever lider av psykosomatiska besvär och mobbningen ökar i skolan, enligt SCB:s uppföljning av FN:s Agenda 2030.

Senast ändrad 16:26, 31 Okt 2019

SCB:s uppföljning visar: Andelen elever som har psykosomatiska besvär är högst bland 15-åriga flickor. Hos både flickor och pojkar i åldrarna 11, 13 och 15 ökar andelen som blivit mobbade. Läsåret 2017/2018 blev 19,4 procent av eleverna i dessa åldrar mobbade någon gång eller oftare mot 12,6 procent fyra år tidigare. 

up 21