Ny avhandling: Hälso- och sjukvårdskuratorns betydelse

Sedd av 29

Socionomen. Forskningen visar att kuratorns arbete har effekter på patienter, andra professionella och de sjukvårdande organisationerna.

Senast ändrad 17:32, 27 Maj 2019

Här kan du läsa mer om avhandlingen och ladda ner den

up 56