Ny debatt – behandling av transbarn

Sedd av 301

Socionomen. Just nu är behandling för transbarn under debatt (SvD). Vi fortsätter debatten i Socionomen.

Senast ändrad 17:36, 19 Mar 2019
Foto: Illustration: Beata Bouchet för Socionomen.

I nästa nummer analyserar vi hur det kan vara att vara transperson, att inte identifiera sig med det kön man tilldelats vid födseln. Nu pågår en intensiv debatt i SvD om transbarn och behandling mellan professor Gillbergs forskarlag och RFSL samt Transammans.

Gillberg skriver att det pågår ”en snabbt växande experimentverksamhet med barn” då hundratals barn ”varje år utsätts för ’behandling’ med hormoner och därefter med könsstympning”. Teamet skriver vidare bland annat att könsdysfori som börjar i sena barn- och ungdomsåren istället kan vara en ”vem är jag-problematik” som är relaterad till utvecklingsneurologiska/neuropsykiatriska problem såsom ätstörningar, depressioner och trauma hos unga. Det görs snabba utredningar och det saknas vetenskapligt stöd för att behandlingarna ger positiva långtidsresultat.

RFSL replikerar att retoriken i Gillberg med fleras artikel kan leda till att fler unga ifrågasätts i sin identitet och att ohälsan hos unga transpersoner kan öka. De skriver vidare att Gillbergs forskarlags påståenden om könsbekräftande vård är felaktiga. RFSL hävdar att det för barn och unga görs en flerårig utredning med ett specialiserat team inom barn- och ungdomspsykiatrin. Teamen arbetar utifrån evidensbaserade internationella och nationella rekommendationer och om personen har andra diagnoser tar utredningen hänsyn till detta.

Uppfattningen om hanteringen av transbarnens identitetsupplevelse går med andra ord isär och ämnet är laddat.

Socionomen har tittat närmare på vad forskningen säger om transpersoners hälsa och tillgång till vård, hur psykoterapi med transpersoner fungerar och vad som är viktigt att tänka på i kontakten med målgruppen. ”Det finns inga tecken på att barn blir trans på grund av inflytande från deras miljö. Det finns emellertid gott om bevis för att en stödjande miljö är det som kan hjälpa transbarn”, skriver bland annat forskaren Josephine Baird i Socionomens debatt.

Vad har du som är socionom eller psykoterapeut för kunskap och erfarenhet? Hör av dig till Socionomen med synpunkter och håll utkik efter nästa nummer!

Lena Engelmark

up 65