Ny debattbok för socionomer!

Sedd av 61

Socionomen. Nya läroboken "Debattlustans röster" ges ut i november. I introduktionen berättar jag om all den kompetens socionomerna visat genom sina artiklar i Socionomen!

Senast ändrad 18:26, 27 Sep 2018

Jörgen Lundälv, docent i socialt arbete, har skrivit Debattlustans röster. Det är en nyskapande bok där han presenterar intressant forskning om socionomernas deltagande i det offentliga samtalet.

Jag, Lena Engelmark, har skrivit introduktionen i boken där jag utgår från mina erfarenheter av Socionomen. Jag beskriver hur debattspåren i Socionomen utvecklats över tid. Jag berättar också om all den kunskap och kompetens socionomerna visat genom sina artiklar.

En av Socionomens viktigaste uppgifter är att föra ut socionomernas röster i samhällsdebatten och boken kommer med stor sannolikhet att bringa mod i socionomerna!  

Debattlustans röster (Premiss Förlag) är i sin helhet viktig för kåren och för utvecklingen av det sociala arbetet.

up 292