Ny fas i livet

Sedd av 86

Ledare. Vi befinner oss i en brytningstid och tar ett nytt steg i utvecklingen: 2019 blir ett spännande år för oss alla!

Senast ändrad 15:19, 5 Dec 2018
Foto: Illustration: Marika de Vahl.
Möjligheten att kunna blicka tillbaka på övervägande positiva upplevelser är viktigare än vi tror.

Ett hem är avgörande för vår existens. Utan yttre hem blir vi offer för omständigheterna. Och utan inre hem blir det svårt för en människa att klara sig överhuvudtaget. Det inre bygger med andra ord på det yttre; Möjligheten att blicka tillbaka på övervägande positiva livsvillkor som barn är förutsättningen för att lyckas utveckla en bärande inre identitet som håller i livets alla utvecklingsfaser. I Hans Swärds artikel på sidan 16 blir vi åter igen påminda om de många barn som saknar ett hem. Hur detta påverkar deras möjligheter senare i livet kan vi bara spekulera kring.

Att mäta och konkretisera den synliga hemlösheten är kanske inte så svårt. Men vad händer med sådana svårmätta aspekter som känslan av ”att inte höra hemma”, resonerar Hans Swärd. Ett dilemma som vi alla kan känna igen oss i men som är ett svårfångat problem.

Socionomernas ”hem” formades i och med 1977 års högskolereform. Socialt arbete är ett ungt ämne och inrättades vid denna tidpunkt dels som huvudämne på socionomutbildningarna och dels som nytt forskningsämne. Det praktiska sociala arbetet fick en tydligare forskningsanknytning och ett eget ämne skulle höja statusen och möjliggöra en professionalisering av socionomyrket, förutspådde många.

Men under de 18 år jag varit chefredaktör för Socionomen har just professionaliseringen av det sociala arbetet varit under ständig debatt. Hur ska den gå till och vem har rätten att företräda den? Om detta tvista sannerligen de lärde, och det här gör det knappast lättare för yrkesverksamma socionomer i ambitionen att stärka yrkesidentiteten. Det inre trycket från arbetsplatser i kombination med det yttre från granskningssamhället är andra omständigheter som hindrar socionomerna att utvecklas fullt ut. Men tack vare utbildningens frammarsch har vi socionomer ändå lyckats forma en gemensam grund och kan idag identifiera professionella förhållningssätt i relation till varandra. På sidan 22 får vi veta mer om hur yrkesverksamma och studenter upplever sin socionomidentitet.

Även Socionomen kan idag blicka tillbaka på första numret som skapades 1987. Redaktionen har lyckats hålla tidskriften levande och kan stolt konstatera det värde den ger er läsare. Socionomen är den enda tidskriften i sin genre som med framgång är prenumererad. Vi befinner oss i en brytningstid och tar ett nytt steg i utvecklingen: 2019 blir ett spännande år för oss alla!

Lena Engelmark 

up 401