Ny forskning om tiggeri och fattiga EU-medborgare

Sedd av 47

Socionomen. Hans Swärd har kartlagt drivkrafter bakom den mobilitet som skapat debatt i värdländerna det senaste decenniet.

Senast ändrad 18:17, 2 Feb 2019
Foto: Illustration: Mia Fernau för Socionomen.

Genom forskningsintervjuer med fattiga EU-medborgare i Rumänien och deltagande observationer i två av deras hemmiljöer undersöker Hans Swärd och Alexandru Panican drivkrafterna för mobiliteten. Särskilt kartläggs samspelet mellan strukturella förhållanden och individernas eget handlande.

Läs mer i Socionomen nr 1/2019.

up 176