Ny legitimation – nya möjligheter!

Sedd av 159

Ledare. Den nya legitimationen för kuratorer inom hälso- och sjukvård stärker teamkänsla, patientsäkerhet och forskning.

Senast ändrad 10:37, 11 Sep 2019

Frågan om socialsekreterarnas arbetssituation är ständigt aktuell. Den är en av de mest angelägna frågorna i samhället – inte bara för kåren själv utan också för allmänheten som ofta kommer i kontakt med professionella.

Liksom förra Forskningssupplementet finns i detta nummer ett större fokus på socialsekreterarnas vardag ute på förvaltningarna. I nr 1/2019 berättade vi om hur sociala medier blivit en ventil för protesterande socionomer som strävar efter en förändrad personalpolitik. I reportaget i samma nummer gav vi exempel på hur man i en kommun utvecklat socialtjänsten utifrån Pia Thams undersökningar som visar att gruppsammanhållningen är avgörande för socialsekreterarnas vilja att stanna på arbetsplatsen.

Nu kan vi också konstatera att upplevelsen av kvalitén i arbetet är utslagsgivande för viljan att arbeta kvar. Efter en undersökning bland socialsekreterare i Malmö, där personalomsättningen varit mycket hög, vet forskare mer om vad som sporrar handläggarna att stanna. Isabella Frankiewicz, som varit socialsekreterare i Malmö under flera år, berättar för Socionomen att ”Det absolut viktigaste är givetvis att hitta hållbara lösningar som gör skillnad på lång och kort sikt”. Men det här har blivit svårare eftersom de sociala problemen blir alltmer komplicerade. 

En annan ständigt aktuell fråga för kåren och allmänheten är legitimationen för kuratorerna inom hälso- och sjukvården. Införandet den 1 juli har inte bara öppnat upp för en starkare teamkänsla på jobbet utan ger även patienten en garanti om kvalitet.

Legitimationen har dessutom ökat forskarnas intresse för kuratorns verksamhet. I Forskningssupplementet i detta nummer berättar Hans Swärd om Socionomens temanummer om forskning i socialt arbete i hälso- och sjukvård, nr 24 2008. Där visade han bredden på forskningen och pågående forskningsprojekt. Han har nu åter igen inlett en dialog med styrgruppen för nätverket för forskande socionomer inom hälso- och sjukvård. Meningen är att följa upp temanumret från 2008 och problematisera ny forskning. Detta kommer att vara användbart i den nya legitimationsgrundande utbildningen och förhoppningsvis stimulera kuratorerna att forska vidare. Utvecklingen för med andra ord med sig flera spännande möjligheter för dig som planerar att satsa på en framtid som legitimerad kurator inom hälso- och sjukvård!

Lena Engelmark

up 612