Nytt stöd för tre svåra brottsområden

Sedd av 17

Nyhet. Kriminalvården har tagit fram en strategi för ett långsiktigt arbete med klienter inblandade i organiserad brottslighet, våldsbejakande extremism och hedersrelaterad brottslighet.

Senast ändrad 15:32, 11 Sep 2020

Samhället rustar för gängkriminaliteten och ett tungt ansvar vilar på kriminalvården.

– Alla medarbetare kan eller ska inte vara experter på de här fenomenen. Men alla måste bli medvetna om att de finns för att kunna hjälpa till att identifiera individerna, säger Anders Forsgren på Kriminalvårdens säkerhetsavdelning. 

up 7