Olika förutsättningar

Sedd av 117

Ledare. Efterlängtade sommarledighet! Återhämtning bygger på att vi i grunden har kontroll över tillvaron – så är det inte för alla.

Senast ändrad 19:37, 19 Jun 2019

Solens värme smyger sig in mellan gardinerna och väcker upp mig lagom till morgondoppet. Jag drar på mig shortsen, hoppar upp på cykeln och trampar iväg mot stranden. Gruset knastrar under de rullande gummidäcken och framför mig ligger snart det klara stilla havet. Jag kastar mig i. Svalkan pulserar genom kroppen för att strax omvandlas till energiladdad värme som bär mig hemåt i en förlösande lust inför dagens äventyr…   

Hur vi samlar krafter kan se väldigt olika ut. Men ett är säkert: sommarsemestern är tiden då vi har chansen att vila ut för att så småningom kicka igång höstens mål och utmaningar. För oss socionomer är det särskilt angeläget med en fristad. Därför hoppas jag att du har nytta av forskarna Gunnar Aronssons och Wanja Astviks konkreta tips om hur du kan må bra i stunden och återkomma stärkt till jobbet. Gunnar och Wanja har fördjupat sig specifikt i socionomernas återhämtning.

Vi lever i ett samhälle där i stort sett alla kämpar för att få tid och kraft att räcka till. Sedan slutet av 1980-talet har detta blivit särskilt tydligt för ungdomar. Skolkraven har på gott och ont trissats upp. Redan i förskolan handlar det om att visa duglighet och det är svårt att vända en negativ spiral. En spiral som från början ofta handlar mer om föräldrarnas resurser än barnets, men där det avvikande istället koncentreras till den unge. På debattsidan påminner Stefan Hult och Catarina Malmberg från BUP oss om att unga mår allt sämre. Många saknar känslan av sammanhang. För att vända trenden måste vi göra skolan mer begriplig, hanterbar och meningsfull för eleverna, poängterar de.

Just i dagarna får ungdomarna besked om de kommit in på ”rätt” gymnasium eller högskola. Betygen har betydelse – enstaka poäng kan avgöra framtiden. För dem som har valmöjlighet blir utfallet inte lika hårt som för dem som ställs utanför. Här har barn i samhällsvård det tuffast. Doktoranden Hilma Forsman berättar hur deras utvecklingsmöjligheter drabbas då de ofta möts av negativa förväntningar, saknar stöd under skolgången och i övergången till vuxenlivet. Ny forskning visar också att unga som är placerade i samhällsvård upplever att de dagligen blir utestängda i skolsituationer. För dessa handlar utmaningarna inte om huruvida de lyckas återhämta sig under sommarsemestern, utan om kampen för att leva och utvecklas på samma villkor som alla andra.

Lena Engelmark   

up 710