Pandemin skapar nya grupper biståndstagare

Sedd av 37

Socionomen. Socialtjänsten i vissa kommuner har börjat märka av att fler får sämre ekonomi och söker ekonomiskt bistånd. Unga, timanställda och egna företagare är några grupper.

Senast ändrad 00:04, 3 Jul 2020
Foto: Illustration: Gustaf Lord för Socionomen.
Vi har nya biståndstagare att vänta i socialtjänstens väntrum.

Arbetslösheten ökar, särskilt bland unga, dels till följd av coronakrisen och dels till följd av den lågkonjunktur som började märkas av förra året.

Kronofogden uppger att många, både privatpersoner och företagare, som är oroliga för sin ekonomiska situation hör av sig via telefon och mejl. Frågorna handlar bland annat om hur framtida inkomstbortfall kommer att påverka dem. Antalet konkurser ökar och vi ser inte slutet ännu, skriver myndigheten:

– Ovissheten är det enda säkra just nu. Vi behöver gå tillbaka till krisen i början av 1990-talet för att hitta en lika dramatisk situation. Antalet skuldsatta hos oss ökade med cirka 100 000 personer mellan 1992 och 1994. Risken är stor att vi nu står inför en liknande utveckling trots att statsfinanserna är bättre och ränteläget lägre.

Läs mer i nya numret av Socionomen, nr 5/2020.

up 50