Placerade barn blir oftare mobbade

Sedd av 19

Socionomen. Forskaren Hélène Lagerlöfs nya forskning visar att unga placerade hamnar i utestängande situationer dagligen. Både elever och skolpersonal bör utbildas i vad samhällsvård är.

Senast ändrad 11:49, 25 Apr 2019

Här kan du läsa mer om Hélène Lagerlöfs nya studie. Gå in på Socionomens Facebooksida och berätta hur du anser att vi bör gå tillväga här.

up 60