Politikernas utmaningar

Sedd av 132

Ledare. Att levandegöra visioner om allas lika rättigheter är kanske den största utmaningen för våra politiker.

Senast ändrad 22:39, 29 Maj 2018
Foto: Illustration Mia Fernau.

Socionomen knackade på dörren till chefer och politiker mitt i den värsta turbulensen: Nej, sa Försäkringskassans områdeschef vid förfrågan om intervju. Socionomen kontaktade en annan chef istället: Javisst skulle detta gå att ordna! Efter ett par dagars bollande mellan olika avdelningar kom så svaret: Domstolen hade fastslagit ändrade direktiv, pengar skulle utbetalas och myndigheten hade inte tid med oss. Dessutom var våra frågor inget för Försäkringskassan fick vi veta – de var politikernas bord. Med nöd och näppe lyckades vi en tid senare fånga ministern Lena Hallengren för en intervju som vi bokat sedan länge. Men nu kom Socionomen mitt i skarven och det som gällde ena dagen var inaktuellt nästa. Sparkrav eller inte? Förutsättningarna för LSS-utredningen hade gjort en snabb U-sväng och ville vi rapportera var det bara att hålla i hatten och hänga med.

Men meningen med temanumret är inte att återge olika turer med statliga myndigheter och regeringen. Vi vet att få frågor är så svåra – och så laddade ­– som välfärden för funktionshindrade.

Ambitionen har istället varit att ta reda på mer om vardagen för funktionshindrade, vad forskningen säger och hur vi kan skapa bättre villkor. Med utgångspunkt från välfärdsområdena arbete, bostad, hälsa har Socionomen med hjälp av de främsta forskarna på området vidareutvecklat viktiga välfärdsperspektiv.

Med begränsade möjligheter att påverka följer ett beroende av omgivningens välvilja. Självklara krav på tillvaron är önskedrömmar för många funktionshindrade. Några reflektioner från dem vi intervjuat i detta nummer är: ”Jobbet på dagcentret var tråkigt. Jag trivdes inte, fick ingen uppskattning för det jag gjorde.” ”Jag vill bestämma mer över vad jag gör på lediga stunder.” ”Jag skulle vilja göra ett par båtresor om året. Eventuellt åka till ett annat land och ha en veckas semester.” Samtidigt har vi kommit i kontakt med många goda krafter under produktionens gång. Stödpersoner som bryter isolering, bygger förtroende och tillit – där sökandet efter nya lösningar ständigt pågår för att öka delaktigheten i samhället.

Att vidareutveckla förutsättningarna för stödinsatserna, att lyckas behålla eldsjälarna och visionerna om allas lika rättigheter, är kanske den största utmaningen för våra politiker. Låt Sverige vara ett föregångsland för detta.

up 674