Professionellas ökade ansvar

Sedd av 103

Ledare. Vi kan inte längre luta oss mot begrepp som lokal kunskap och demokrati. Samtidigt kan vi inte släppa begreppens innebörd.

Senast ändrad 13:48, 29 Maj 2019

Om du vid 1900-talets början kom på tvärs med socknens ”starke man” var oddsen att göra din röst hörd ganska liten. I det gamla förmyndarsamhället levde politiken sitt eget liv. Efter utredningar och motioner i riksdagen kom år 1903 den första svenska barnavårdslagstiftningen som också reglerade institutionsvården för unga. Samhället fick ansvar för vården genom kommuner och landsting. Hur unga behandlades på dessa institutioner är numera välkänt genom vanvårds- och ersättningsnämndens utredningar. Men var rättssäkerheten större under Europas allmänna domstolar? Där landets lagar svävade över de utpekades huvuden och där juristernas klubba föll i blindo?

Temaförfattarna i detta nummer kommer tillsammans med Susanna Alakoski att sitta i panelen under Socionomens debatt på Socionomdagarna i höst. Forskaren Hans Swärds tillbakablick över historiens tidstypiska tendenser ger oss god förståelse för förvaltningsstrukturens uppbyggnad. Förr fyllde denna struktur en funktion, men vetenskapens framfart kräver nu större befogenheter för professionella. Lotta Persson, socialchef, poängterar i sin artikel att ett ökat ansvar innefattar modet att kliva fram i offentligheten och stå upp för sina beslut. Då växer i sin tur respekten för det sociala arbetet. Men en nämndeman har i det efterföljande reportaget uppfattningen att tjänstemännen bör skonas från strålkastarljuset. Frågan är om vi verkligen vill ha det så: politiker som agerar skyddsväst för vad socionomerna vet och kan? Vilka signaler ger det till medborgarna?

Idag är länen som skapades under Axel Oxenstiernas tid under avveckling. Förra sekelskiftets byanda är borta och fram växer istället stora regioner. Vi kan inte längre luta oss mot begrepp som lokal kunskap och demokrati i hjälpen till kommuninvånarna. Samtidigt kan vi inte släppa begreppens innebörd. Förhoppningsvis tar det sociala arbetet en tydlig vändning efter utredningen om Framtidens Socialtjänst: Där politiker sköter sitt och låter professionen kliva fram i sitt fulla ansvar. Där professionella verkar i tillförlitliga system med tydliga gränsdragningar som säkerställer människors rättssäkerhet. Där arbetet är inställt på individers behov, integritet och självbestämmande.

Lena Engelmark, Chefredaktör

 

up 747