PTSD väntas öka efter virussmittan

Sedd av 22

Nyhet. De som vårdats för svår covid-19 drabbas inte bara av fysisk svaghet utan kan även få svåra psykiska biverkningar, rapporteras från flera håll.

Senast ändrad 16:18, 28 Aug 2020

De covidpatienter som skrivs ut får information om vikten av motion och dagsljus. Men de blir också informerade om att det är vanligt med ångest, nedstämdhet och overklighetskänslor. I många fall kommer det att klassificeras som posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, framhåller rehabiliteringsprofessorer.

up 13