Rätten till sin identitet

Sedd av 89

Ledare. Hur kan vården säkerställa att individen inte ångrar en könskorrigering? Debatten är i full gång.

Senast ändrad 16:01, 18 Apr 2019

Det handlar om att inte kunna identifiera sig med det kön man fått vid födseln. Debatten pågår för fullt i medierna. Några exempel är SvD, mellan professor Gillbergs forskarlag och RFSL samt Transammans, Uppdrag Granskning och Opinion live.

Debatten tog fart när professor Gillberg med flera gick ut i SvD och skrev att det pågår ”en snabbt växande experimentverksamhet med barn” då hundratals barn ”varje år utsätts för ’behandling’ med hormoner och därefter med könsstympning”. Teamet skrev också att könsdysfori som börjar i sena barn- och ungdomsåren istället kan vara en ”vem är jag-problematik” som är relaterad till utvecklingsneurologiska/neuropsykiatriska problem såsom ätstörningar, depressioner och trauma. Det görs snabba utredningar och det saknas vetenskapligt stöd för att behandlingarna ger positiva långtidsresultat.

RFSL replikerade att retoriken i Gillberg med fleras artikel kan leda till att fler unga ifrågasätts i sin identitet och att ohälsan hos unga transpersoner kan öka. De skrev vidare att Gillbergs forskarlags påståenden om könsbekräftande vård är felaktiga. RFSL hävdar istället att det görs en flerårig utredning för unga med ett specialiserat team inom barn- och ungdomspsykiatrin. Teamen arbetar utifrån evidensbaserade internationella och nationella rekommendationer och om personen har andra diagnoser tar utredningen hänsyn till detta.

Uppfattningen om hanteringen av ungas könsidentitetsupplevelse går med andra ord isär och ämnet är laddat. När vet en individ med säkerhet om könskorrigering är det rätta? Hur kan vården säkerställa att personen inte ångrar sig? Röster från transpersoner poängterar att bedömningen måste göras från fall till fall. Men det är viktigt att debatten som nu pågår inte skymmer de många liv som behandling faktiskt räddar.

I detta nummer har Socionomen tittat närmare på vad forskningen säger om transpersoners hälsa, tillgång till vård och vad som är viktigt att tänka på i kontakten. ”Det finns inga tecken på att barn blir trans på grund av inflytande från deras miljö. Det finns emellertid gott om bevis för att en stödjande miljö är det som kan hjälpa transbarn”, skriver bland annat forskaren Josephine Baird i Socionomens debatt.

Vad har du som är socionom eller psykoterapeut för kunskap och erfarenhet? Hör av dig till Socionomen och berätta!

Lena Engelmark

up 126