Satsning på forskning för förbättrad socialtjänst

Sedd av 24

Nyhet. Forte satsar 47 miljoner kronor på 20 forskningsprojekt som ska förbättra socialtjänsten.

Senast ändrad 01:19, 15 Jul 2020

Exempel är forskning om effekter av interventioner och socialtjänstens förebyggande arbete och tidiga insatser.

– Det är många angelägna forskningsfrågor som kommer att belysas och som vi hoppas ska kunna bidra med värdefull kunskap till socialtjänsten, säger Stella Jacobson, ansvarig för Fortes nationella program för tillämpad välfärdsforskning. 

up 38