Sex – ett grundbehov

Sedd av 210

Ledare. Från sexualiteten hämtar vi kraft och förmåga att skapa och omforma vår identitet i syfte att nå frigörelse.

Senast ändrad 10:29, 5 Dec 2019
Foto: Illustration: Kajsa Eldsten för Socionomen.

Får vi inte mat så dör vi. Om omgivningen hindrar sexuell njutning med den människa vi verkligen älskar så dör vi också – åtminstone psykiskt. Men vi vet att förnekelse av våra innersta drifter även är orsak till självmord. Sexualiteten tillhör med andra ord våra grundläggande behov och gör oss till fungerande människor. Därför hör den på ett så självklart sätt ihop med socialt arbete: Från sexualiteten hämtar vi kraft och förmåga att skapa och omforma vår identitet i syfte att nå frigörelse – något som är nödvändigt för att vi ska fungera i samhället.

Kanske är det detta som är så provocerande. I alla tider har kvinnors sexualitet ifrågasatts och förtryckts. Från Aristoteles syn på kvinnan som ofullbordad man till dagens könsstympning.

Ungefär 3,9 miljoner flickor könsstympas varje år får vi veta i personporträttet av Fatima Afarah i detta nummer. Hon är socionomstudenten som tagit upp kampen mot den tvåtusenåriga plågan: ”Endast kvinnor kan föda barn och män fruktar kvinnors makt. Genom att tygla och kontrollera flickors och kvinnors kroppar har flickor och kvinnor förtryckts genom tiderna.” Lotta Löfgren-Mårtenson, professor i hälsa och samhälle med inriktning sexologi, lyfter i samma tema fram fler grupper vi behöver uppmärksamma i vår strävan efter sexuell och reproduktiv hälsa. Människor med funktionsnedsättningar, HBTQ-personer och migranter är viktiga målgrupper i det kommande SRHR-arbetet inom skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård. 

Det psykiska lidande som kan uppstå för HBTQ-personer när de inte kan identifiera sig med sitt medfödda kön belyste vi i vårens tema Transpersoner, nr 3/2019. En stor debatt hade då tagit fart: Hur skulle vi hantera unga HBTQ-personers könsidentitetsupplevelse? Hur vet en ung människa med säkerhet när könskorrigering är det rätta och hur kan vården säkerställa att individen inte ångrar sig? 

Tonårstiden är på många sätt oförutsägbar för oss alla. Men det är också i detta avstamp vi har chans att skapa en hållbar plattform för resten av livet. Ges vi möjlighet att forma grunden i vår psykosexuella identitet i detta skede så är oddsen så mycket större att vi under livets gång kan fortsätta utveckla vår sexuella hälsa i en nära och tillfredsställande relation.

Lena Engelmark  

up 502