Skärpta straff för hedersbrott

Sedd av 17

Nyhet. Från den 1 juli skärptes straffen för hedersrelaterade brott. Nu är det straffbart för vårdnadshavare att förmå barn att gifta sig.

Senast ändrad 07:58, 16 Aug 2020

En följd av lagändringen är bland annat att en socialnämnd kan besluta om utreseförbud om det bedöms finnas akut risk att ett barn förs utomlands för att giftas bort eller könsstympas. Lagändringarna innebär också att domstolar ska se hedersrelaterade motiv som försvårande vid beslut om påföljden.

up 17