Skuldsanering oroar

Sedd av 55

Socionomen. Allt fler obetalda skulder hamnar hos Kronofogden. Ökningen är störst när det gäller stora skulder.

Senast ändrad 16:26, 7 Nov 2019

Det sammanlagda skuldbeloppet ökade med 12,7 procent under det första halvåret i år jämfört med samma period förra året. Kronofogden uppger att skulderna därmed ligger på en historiskt hög nivå, sammanlagt drygt 9 miljarder kronor, och myndigheten menar att det är oroande för framtiden.

Skuldökningen ses som ett tecken på att den ekonomiska konjunkturen vänt nedåt.

up 21