Socionomens debatt på Socionomdagarna 2016!

Sedd av 103

Socionomen. En engagerad publik ställde många kloka frågor under Socionomens debatt om Socionomidentiteten.

Senast ändrad 10:07, 9 Dec 2016
1 av 3 Foto: Stefan Bladh.
Socionomidentiteten är i ständig rörelse och ett resultat av spänningsförhållandet mellan professionen, utbildningen och samhällsutvecklingen. Panelen representerade dessa tre komponenter och Lena Engelmark problematiserade socionomidentitetens utveckling över tid. Fr v till h: Anne-Ly Loosaar, Staffan Höjer, Simon Ilhammar, Hans Swärd, Lena Engelmark
2 av 3 Foto: Stefan Bladh.
3 av 3 Foto: Stefan Bladh.

Målet med debatten var komma vidare i tankarna kring vår identitet som socionom. Utgångspunkten var de tre komponenterna professionen, utbildningen och samhällsutvecklingen. Debatten utgick från temanumret om Socionomidentiteten i nr 2/2016. Lena Engelmark var debattledare och i panelen satt Hans Swärd, professor vid Lunds universitet, Staffan Höjer, professor vid Göteborgs universitet, Anne-Ly Loosaar, socionom samt leg psykoterapeut och nyexaminerad i början av 1980-talet då nya socialtjänstlagen kom samt Simon Ilhammar, nyexaminerad för fem år sedan.

Under debatten jämförde Lena Engelmark situationen för socionomer i början av 1980-talet då nya socialtjänstlagen kom, med här och nu situationen. Publiken bidrog med många intressanta samtal kring hot och våld, den höga personalomsättningen vi ser idag samt stödet från chefer och kollegor. 

up 424