Socionomens Fattigdomsseminarium den 15 juni 2010

Sedd av 46

Intensiv debatt och engagerad publik.

Senast ändrad 10:07, 9 Dec 2016
Foto: Else-Marie Teste.
Anders Hansson, fotograf Dagens Nyheter Hans Swärd, professor Pernilla Landin, socionom och diakon Tapio Salonen, professor Gunvor Andersson, professor Susanna Alakoski, författare. Debattledare: Lena Engelmark.

Med anledning av EU:s Fattigdomsår anordnade vi, Lena Engelmark och Hans Swärd, ett fattigdomsseminarium med en efterföljande debatt den 15 juni i år. Vi hade fullt hus, engagerade föreläsare och en aktiv publik.

En central fråga som behandlades i debatten var det framtida klassamhället. De flesta hushåll har fått det bättre ekonomiskt och materiellt, men individer och hushåll med svag eller obefintlig anknytning till arbetsmarknaden har fått det svårare att klara sin ekonomi. Uppdelningen av etablerade och oetablerade på arbetsmarknaden är tydligare nu och inkomstskillnaderna fortsätter att öka.

Immigranters försörjningsvillkor bör uppmärksammas mer. Ju senare man kommit till Sverige desto större är risken att man blir beroende av socialbidrag. Studier pekar på att det är arbetsmarknaden i Sverige som förändrats och uppvisar olika diskrimineringsmönster. Samtidigt visar forskningen att allmänhetens hållning till socialbidragstagande är tillräckligt negativ för att påverka självkänslan hos den enskilde. Bidragstagare uppfattar dessutom själva att allmänheten har en negativ syn på bidragstagande och bidragstagare.

Det märks en ökning av fattiga barnfamiljer och situationen för framför allt ensamstående mödrar är svår. Forskning visar att dessa tvingas in i varierande försörjningskällor allt eftersom situationen kräver och blir mer bundna vid hemsysslor. Detta innebär risker för barnen. Materiella resurser har betydelse för framför allt små barns kognitiva utveckling, den ekonomiska stressen kan öka konflikter mellan föräldrarna vilket i sin tur påverkar tonåringens självkänsla och kanske slutbetygen.

Efter seminariet och debatten har Socionomen fått många tips på ämnen som bör belysas i tidskriften. Fattigdom och psykisk ohälsa är ett område vi planerar att undersöka närmare.

Ett särskilt tack till medarrangören ESF som möjliggjorde detta seminarium. Tack också till alla politiker, forskare, socionomer, författare och journalister för ert engagemang som gjorde detta fattigdomsseminarium så intensivt och lyckat!

Lena Engelmark & Hans Swärd

Lena Engelmark
Chefredaktör

up 1356