Socionomens sommarnummer!

Sedd av 68

Socionomen. Kunde vi förhindra ”Lilla Hjärtats” död? Granskning och reportage av processen vid LVU. Läs också sommarnovellen av socionomen och författaren Susanna Alakoski.

Senast ändrad 12:48, 8 Jul 2020
Foto: Omslagsbild: Jann Lipka.

Tema: Den lilla flickan, Lilla Hjärtat, som placerats i familjehem som helt liten avled efter att ha flyttats till sina biologiska föräldrar – mot ansvarig socialtjänsts vilja men i enlighet med föräldrarnas önskan. Professorerna Marie Sallnäs och Tommy Lundström granskar företrädarens roll. Forskning och reportage.

Läs också om pandemins effekter på hushållens ekonomi: I Fokusreportaget "Nya grupper biståndstagare" får vi veta hur vi behöver förbereda oss när nya grupper tvingas söka ekonomiskt bistånd.

Covid-19 har även påverkat våra relationer och våld i nära relationer har ökat runt om i världen. I reportaget "Våldet i pandemins spår" lär vi oss mer om hur vi kan arbeta med problemet.

Detta och mycket annat i Socionomens sommarnummer, 5/2020, som utkommit i dagarna.

up 42