Statens institutionsstyrelse styr om

Sedd av 59

Socionomen. När gängvåld och grov kriminalitet går ner i åldrarna måste också SiS anpassa sig. Ny utmaning är att utveckla metoder för gängkriminella. Läs mer i nästa nummer 7/2020.

Senast ändrad 16:42, 23 Okt 2020
Foto: Jann Lipka för Socionomen.
Möt SiS Generalsekreterare Elisabet Åbjörnsson Hollmark i nästa nummer.
up 17