SVT nyheter: Hans Swärd kommenterar hemlösheten

Sedd av 20

En trygg bostad hänger ihop med möjligheten att arbeta. En angelägen fråga, med andra ord.

Senast ändrad 13:09, 14 Apr 2019

"Det har helt enkelt inte byggts bostäder som motsvarar befolkningsökningen och inte heller byggts lägenheter med rimliga hyror för de svaga grupperna. Gör vi inte något åt bostadsmarknaden kommer vi inte att kunna lösa dagens hemlöshet", säger Hans Swärd till SVT nyheter. Läs inslaget här.

up 41