Ta plats i debatten!

Sedd av 59

Ledare. Professionella socionomer kräver en stark hemmabas – därför måste vi alla sträva efter Socionomens utveckling och spridning.

Senast ändrad 10:26, 26 Okt 2018

Då var det snart dags för årets Socionomgala! I år gör vi en historisk exposé och förflyttar oss tillbaka till 1980-talets neonglada decennium. 1987 gav vi ut första numret av Socionomen och redaktionen bjuder på sketcher som fångar kärnan i varje årtiondes socialpolitiska konflikt, från 1987 till 2018.

Det är med både glädje och sorg jag ser tillbaka på Socionomens historia och utveckling. Vid den här tiden förra året gick Per-Olof Kristenson, Socionomens grundare, bort. Jag fick förmånen att arbeta med honom i drygt ett år innan jag tog över tidskriften 2002. Det har hänt mycket, både i samhället och runt tidskriften, under de 17 år som jag har varit chefredaktör.

Jag skriver om mina erfarenheter i introduktionen till den nya läroboken Debattlustans röster av Jörgen Lundälv som ges ut nu i november. Boken handlar om betydelsen av att socionomernas röster hörs i den socialpolitiska debatten, och jag säger några ord om hur debatten har utvecklats i Socionomen mellan 1987 och 2017. Vid två tillfällen har jag sammanfattat och analyserat era texter och på så sätt kommit nära era visioner. Ni läsare har ofta väl underbyggda argument i ambitionen att stärka välfärden. På sidan 52 i detta nummer har ni möjlighet att vinna boken.  

Som jag också skrivit i min introduktion så är det ingen slump att jag ägnat snart 18 år av mitt yrkesliv på Socionomen. Då, när Per-Olof slutade, lovade jag att förvalta tidskriften väl. Jag lovade att fortsätta kämpa för socionomernas kunskapsutveckling och bereda väg för er plats i den socialpolitiska debatten. Detta praktiserar vi inte bara genom texterna i tidskriften utan också via Socionomens debatter på Psykoterapimässan och Socionomdagarna. Samtalen där frambringar nya insikter och slutsatser.

Per-Olof Kristensons och min målsättning har alltid varit att stärka socionomernas position i samhället. Professionella socionomer kräver en stark hemmabas, därför måste vi alla sträva efter Socionomens utveckling och spridning. Min önskan är att ni får möjlighet att träda fram och visa världen den kunskap och det engagemang som ni visar i Socionomen!

 

up 521