Tack alla för en intressant debatt igår!

Sedd av 28

Socionomen. Socionomens årliga debatt på Psykoterapimässan handlade om unga och psykisk ohälsa.

Senast ändrad 14:15, 28 Sep 2018
1 av 7 Foto: Stefan Bladh för Socionomen.
Panelen samt Lena Engelmark
2 av 7 Foto: Stefan Bladh för Socionomen.
Åsa Wiklund
3 av 7 Foto: Stefan Bladh för Socionomen.
Ann-Catherine Biverstrand och Åsa Wiklund
4 av 7 Foto: Stefan Bladh för Socionomen.
May Nilsson
5 av 7 Foto: Stefan Bladh för Socionomen.
Pia Litzell Berg
6 av 7 Foto: Stefan Bladh för Socionomen.
Publik
7 av 7 Foto: Stefan Bladh för Socionomen.
Publik

Den psykiska ohälsan ökar bland unga i alla sociala grupper. De som drabbas blir ofta långvarigt sjuka. Därför varnar Socialstyrelsen för att vi inom en snar framtid även ser ökningen i Försäkringskassans statistik, bland yrkesverksamma.

Hur kan vi hjälpa unga som mår dåligt och kanske till och med går i självmordstankar?

I panelen satt representanter från olika psykoterapeutiska inriktningar. Vi hade ett mycket givande samtal med publiken om hur olika metoder kan samverka för att hjälpa ungdomar och unga vuxna idag.
I panelen: Åsa Wiklund, skolkurator. Ann-Catherine Biverstrand, kognitivt beteendepsykoterapeutiskt perspektiv. May Nilsson, psykodynamiskt perspektiv. Pia Litzell Berg, grupp psykoterapeutiskt perspektiv.
Debattledare: Lena Engelmark
Foto: Stefan Bladh för Socionomen

up 294