Tusentals barn lever i familjer med låg inkomst

Sedd av 23

Socionomen. Undersökning SCB: Närmare 44 000 barn i Sverige lever i familjer som under en längre tid haft svårt att betala för det nödvändigaste.

Senast ändrad 11:20, 6 Nov 2019

Det här innebär att familjerna, efter avdragen skatt och inkommande bidrag, inte har tillräckligt med pengar till mat, boende, kläder, lek och fritid, försäkringar och dagstidningar. Fyra av tio av barnen bor med en ensamstående förälder och närmare 75 procent är födda utomlands eller har en utrikesfödd förälder. 

up 56