Varför stannar vi kvar i yrket?

Sedd av 267

Kanske är frågan inte så svår att besvara! I socialt arbete kommer vi nära livet.

Senast ändrad 19:12, 13 Feb 2017
Foto: Illustration Mia Fernau.

Många artiklar belyser orsaker att vilja lämna myndighetsutövningen. Forskningssupplementet nr 41 visar istället socialarbetares motiv för att stanna kvar inom den sociala barnavården i Sverige, England och Italien. Författare är Staffan Höjer och Karin Kullberg.

Läs mer i Socionomen nr 1/2017! 

up 451