Viktig debatt: finns gränsdragningar i social utsatthet?

Sedd av 12

Socionomen. Intressant debatt mellan Malmöforskare och juristen Carl-Gustaf Tryblom om problemen inom socialtjänsten.

Senast ändrad 23:49, 4 Nov 2019
up 17