NYHETER

Aktuellt


Nyblivna pappor är hemma med sina barn längre, men samtidigt tar föräldrar ut allt färre föräldradagar för sina små barn.
Nyhet
Foto: Adam Haglund för Socionomen. Hans Swärd

Inför utredningen av beslutsordning i socialtjänsten

Margareta Winberg kommer föreslå regeringen att tillsätta en särskild utredning om beslutsordningen i socialtjänsten. Så här kommenterar Hans Swärd utvecklingen.
Socionomen
Ingrid Skinner var frontfigur i Socionomen under den intensiva debatten om borderline på 1990-talet. I DN idag skriver hon om socialsekreterarnas svåra arbete.
Socionomen
Inkomstgapet mellan könen består även om det minskat något under 2000-talet. Kvinnors medianinkomst ligger fortfarande långt under männens, visar statistik från SCB.
Nyhet
Foto: Anna Rehnberg för Socionomen. Fatima Afarah

I kampen mot könsstympning: Möt socionomstudenten Fatima Afarah

– Endast kvinnor kan föda barn och män fruktar kvinnors makt, säger Fatima Afarah. Läs mer i nästa nummers tema "Sexualitet och hälsa".
Socionomen
Fler unga vuxna än någonsin bor hemma, 238 000 i åldern 20-27 år, trots att de skulle vilja bo på annat sätt.
Nyhet
Foto: Malin Rosenqvist för Socionomen.

Efter årsskiftet blir Barnkonventionen lag

I nästa nummer berättar Socionomen hur ditt sociala arbete kommer att förändras. Det finns motsättningar mellan den nya lagen och annan lagstiftning.
Socionomen
Fr v t h: Alexandra Mattsson Åkerström, Lotta Persson, Hans Swärd, Lena Engelmark, Susanna Alakoski

Vad vill du att Socionomens debatt ska handla om nästa år?

Här är vi igen efter debatten! Vad vill du att Socionomens debatt ska handla om nästa år? Hör av dig till Socionomen med dina idéer. Vi hörs snart igen!
Socionomen
Foto: Stefan Bladh för Socionomen. Lena Engelmark, chefredaktör för Socionomen, debattledare.

Tack för en givande debatt!

Det var en engagerad publik med viktiga synpunkter under Socionomens debatt på Socionomdagarna 2019. Ämnet var "Beslutsfattande i socialtjänsten". Vi ses nästa år igen!
Socionomen
Vi ses i morgon på Socionomens debatt som handlar om beslutsfattandet i socialtjänsten. I panelen: Hans Swärd, Susanna Alakoski, Lotta Persson och Alexandra Mattsson.
Socionomen