NYHETER

Aktuellt


Foto: Görrel Espelund för Socionomen.

Glada kvinnor i nytt trygghetssystem!

Det är bymöte i Bungi och invånarna har samlats för att diskutera Tanzanias sociala trygghetssystem. Systemet har gjort kvinnorna mer självständiga.
Socionomen
Foto: Jann Lipka för Socionomen. Gunilla Hult Backlund, Generaldirektör på IVO

Möt Gunilla Hult Backlund

I sommar lämnar hon IVO. I nästa nummer berättar hon om utmaningarna inom socionomernas verksamhetsområden mellan 2013 och 2019.
Socionomen
Från och med 1 april har personal inom socialtjänst och hälso- och sjukvård skyldighet att anmäla vanvård av djur.
Socionomen
Foto: Illustration: Helena Davidsson Neppelberg för Socionomen.

Debatt om trafficking i DN och i Socionomen

Missar polisen en viktig pusselbit i arbetet med trafficking?
Socionomen
Det kan bli besvärligt att leva upp till välfärdsuppdraget på grund av svårigheten att hitta utbildad personal. Socionomens Fokus i nästa nummer undersöker det här närmare.
Socionomen
Par som söker sig till den kommunala familjerådgivningen ökade med 40 procent mellan 2004-2017, meddelar SVT.
Socionomen
Pia Litzell Berg är redaktör för Socionomens psykoterapidel, andra f v.

Paneldiskussion om terapikolonierna

Var det rätt eller fel att avtalet med terapikolonierna sades upp? Ingen verksamhet ersätter dem under 2019. Verksamma från terapikolonierna och politiker deltog i debatten om det...
Socionomen
Vi belyser hur Arbetsmiljöverkets rapport och Pia Thams nya studie hänger ihop. I Forskningssupplementet får vi veta hur sociala medier blir ventil för en omöjlig arbetssituation.
Socionomen
Fortsatt kamp för god arbetsmiljö på socialtjänsten men också glada nyheter.
Ledare
Foto: Illustration: Mia Fernau för Socionomen.

Ny forskning om tiggeri och fattiga EU-medborgare

Hans Swärd har kartlagt drivkrafter bakom den mobilitet som skapat debatt i värdländerna det senaste decenniet.
Socionomen