NYHETER

Aktuellt


Foto: Nordicphotos.

Gott Nytt År önskar Socionomen!

Socionomen
Intresset för den nystartade socionomutbildningen är stor, skriver HelaGotland. För socialförvaltningen, som länge haft brist på socionomer, är utbildningen efterlängtad.
Socionomen
Foto: Jann Lipka för Socionomen. Redaktionens Malin Isaksson berättar mer om frivårdens utveckling efter nyår.

Underrättelsearbete i frivården

Kriminalvården får möjlighet att bedriva underrättelsearbete i frivården vid årsskiftet, skriver Dagens Nyheter.
Socionomen
För många barn innebär julen otrygghet och isolering när vardagens stödnätverk stänger ned, säger Bris till SvT.
Socionomen
Hans Swärd, Socionomens redaktör för Forskningssupplementet, poängterar i SvD att det är dags att ta problemet på allvar.
Socionomen
Foto: Socionomen.

God Jul önskar Socionomen!

Socionomen
Foto: Illustration: Malin Rosenqvist för Socionomen.

Tandhälsan avslöjar utsatthet

Tandvården uppmanas ställa frågor när de misstänker att vuxna patienter är utsatta för våld. Rekommendationen kom 2014 men har inte blivit arbetsrutin. Läs mer i Socionomen 8/2018.
Socionomen
Det är Verner Denvall, professor i socialt arbete, som påtalar bristerna i systemet kring ekonomiskt bistånd.
Socionomen
Du vet väl om att du även kan se Socionomens nyheter på Instagram? Du kan gå in direkt från Socionomens hemsida så kan vi prata vidare.
Socionomen
I Sverige tar vi inte frågan om hemlöshet på allvar, säger Hans Swärd som är redaktör för Socionomens forskningssupplement, till P4 Kristianstad.
Socionomen