NYHETER

Aktuellt


Foto: Illustration: Elin Andersson för Socionomen.

Sjung om studentens lyckliga dar?

Unga i samhällsvård har ett helt annat utgångsläge än andra vad gäller att lyckas i skolan.
Socionomen
Vi kan inte längre luta oss mot begrepp som lokal kunskap och demokrati. Samtidigt kan vi inte släppa begreppens innebörd.
Ledare
Vi reagerar olika på tiggare beroende på vilka vi är och vilken förförståelse vi har. En ny avhandling hjälper oss förstå våra känslor.
Socionomen
Foto: Illustration: Alaya Vindelman .

Satsning mot organiserad brottslighet ger resultat

Försäkringskassan har sparat in 100 miljoner genom återkrav och skadestånd.
Socionomen
Forskningen visar att kuratorns arbete har effekter på patienter, andra professionella och de sjukvårdande organisationerna.
Socionomen
Foto: Illustration: Nadia Nörbom för Socionomen.

Oro för IS-återvändare

Socialsekreterare lyfter fram oro för antidemokratiska grupperingar på den extrema högerkanten och den extrema salafistiska. Läs mer i Fokusreportaget i nästa nummer, 4/2019.
Socionomen
Val på söndag. En ny undersökning visar att 85 procent av akademikerna är positivt inställda till Sveriges EU-medlemskap.
Socionomen
Nu har kontraktet sagts upp. Socionomen har följt utvecklingen och lyfte problemet i nr 3/2018. Du kan gå in på Socionomens Facebooksida och vara med i debatten.
Socionomen
Hur kommer neddragningen att drabba arbetslösa och människor med särskilda behov?
Socionomen
Socionomens redaktör Hans Swärd i hos Malous "Efter 10", TV 4 i fredags. De pratar om ökade klyftor och fattigdom. Många har hört av sig med följdfrågor.
Socionomen