NYHETER

Aktuellt


Ett heltäckande temanummer som du har nytta av i ditt arbete och i dina studier.
Socionomen
Foto: Jann Lipka för Socionomen. Sara Larsson.

Sara Larsson skriver Socionomens sommarnovell!

Novellen "Sugardaddy" följer upp på nästa nummers tema, ungdom. Sommarnumret utkommer den 29 juni.
Socionomen
Foto: Illustration Mia Fernau.

Politikernas utmaningar

Att levandegöra visioner om allas lika rättigheter är kanske den största utmaningen för våra politiker.
Ledare
Foto: Åsa Sjöström för Socionomen.

Grattis Filip och Amanda!

Amanda Lundkvist och Filip Olin, Malmö högskola, har vunnit C-uppsatstävlingen samt ett stipendium av Socionomen på 10 000 kronor.
Socionomen
Heike Erkers fortsätter som ordförande för Akademikerförbundet SSR.
Ulf Kristerson talar om social barnavård, Annika Strandhäll är glad över kuratorernas legitimation och Heike Erkers håller i det hela.
Socionomen
Foto: Jann Lipka. Socionomens fotograf Jann Lipa fångade Lena Hallengren på bild efter Socionomens intervju.

Djupintervju med Lena Hallengren i nästa nummer!

LSS: Politiken har vänt och nu ska sparkraven slopas. Ministern berättar mer i Socionomens temanummer "Funktionshinder, LSS och Framtiden".
Socionomen
Foto: Illustration Beata Boucht.

Nya numret av Socionomen!

Tema Psykoterapi och valfrihet. Läs också om viktiga frågor inför valet 2018, och mycket mer!
Socionomen
Fackförbundspressens demokratiska uppdrag var i fokus under gårdagen. Helena Giertta höll paneldebatt om Lärarförbundets tidningar.
Socionomen