NYHETER

Aktuellt


Hundratals barn far illa när socialtjänsten gör fel, skriver SVT. Men problemet är mångfacetterat. SVT:s artikel har startat debatt på Socionomens Facebooksida: Vad anser du?
Socionomen
Nu tar det digitala sociala arbetet fart ordentligt! I Helsingborg flyttar socialtjänsten ut på nätet – och de ska klara alla former av sociala problem.
Socionomen
Foto: Nordicphotos.

Gott Nytt År önskar Socionomen!

Socionomen
Intresset för den nystartade socionomutbildningen är stor, skriver HelaGotland. För socialförvaltningen, som länge haft brist på socionomer, är utbildningen efterlängtad.
Socionomen
Foto: Jann Lipka för Socionomen. Redaktionens Malin Isaksson berättar mer om frivårdens utveckling efter nyår.

Underrättelsearbete i frivården

Kriminalvården får möjlighet att bedriva underrättelsearbete i frivården vid årsskiftet, skriver Dagens Nyheter.
Socionomen
För många barn innebär julen otrygghet och isolering när vardagens stödnätverk stänger ned, säger Bris till SvT.
Socionomen
Hans Swärd, Socionomens redaktör för Forskningssupplementet, poängterar i SvD att det är dags att ta problemet på allvar.
Socionomen
Foto: Socionomen.

God Jul önskar Socionomen!

Socionomen
Foto: Illustration: Malin Rosenqvist för Socionomen.

Tandhälsan avslöjar utsatthet

Tandvården uppmanas ställa frågor när de misstänker att vuxna patienter är utsatta för våld. Rekommendationen kom 2014 men har inte blivit arbetsrutin. Läs mer i Socionomen 8/2018.
Socionomen
Det är Verner Denvall, professor i socialt arbete, som påtalar bristerna i systemet kring ekonomiskt bistånd.
Socionomen