NYHETER

Aktuellt


Foto: Illustration: Mia Fernau för Socionomen.

Jourhem – vad är det egentligen?

Jourhem behöver tydligt definieras i lagstiftningen. Nu finns en inkonsekvens i hur de benämns och används. Socionomen har undersökt och berättar mer i nästa nummer, 6/2020.
Socionomen
Att låta intagna föräldrar skypa med sina barn är ett lyckat grepp, rapporterar Kriminalvården. Möjligheten infördes efter besöksrestriktionerna på grund av pandemin.
Nyhet
Från den 1 juli skärptes straffen för hedersrelaterade brott. Nu är det straffbart för vårdnadshavare att förmå barn att gifta sig.
Nyhet
Barnombudsmannen, BO, befarar att antalet vräkningar ökar än mer i år på grund av pandemins effekter på hushållens ekonomi.
Nyhet
Var med och forma din framtid. I höstens stora digitala satsning har du möjlighet att medverka som krönikör eller debattör och göra din röst hörd.
Nyhet
Socionomen
Foto: Adam Haglund för Socionomen. Professor Hans Swärd är först med att presentera ny exklusiv forskning för dig som är socionom.

Ny exklusiv social barnavårdsforskning i nästa nummer

Läs om hur avbrott i social barnavård påverkar den unge. Dessutom sätts jourhemsplaceringen under lupp. Endast för Socionomens läsare i nästa nummer, 6/2020.
Socionomen
Forte satsar 47 miljoner kronor på 20 forskningsprojekt som ska förbättra socialtjänsten.
Nyhet
Användningen av säker hantering av identiteter och behörigheter inom socialtjänsten fungerar inte.
Nyhet
Foto: Anna Rehnberg för Socionomen. Josephine Kollén

Tjejjouren Väst: ökat behov av stöd under corona

Samtalen till tjejjourens chatt mer än fördubblades under mars-maj jämfört med samma period i fjol, säger Josephine Kollén som är kommunikationsansvarig.
Socionomen