NYHETER

Aktuellt


En studie vid Ersta Sköndal Bräcke högskola visar att mamman är en viktig skyddsfaktor för barnen när pappan har en problematisk alkoholkonsumtion.
Nyhet
Socialstyrelsen har tagit fram ett stöd för att höja kompetensen hos socialsekreterare som handlägger egna ärenden inom barn- och ungdomsvården.
Nyhet
Var tredje person på arbetsmarknaden är inte med i a-kassan. Vid arbetslöshet kan det betyda flera tusen kronor mindre att röra sig med i månaden, enligt Swedbank.
Nyhet
Foto: Illustration: Jessika Berglund.

UNICEF: Sverige håller inte måttet

UNICEF-rapport riktar hård kritik mot Sverige för brister i arbetet med barns psykiska hälsa. Sverige hamnar långt ner på listan när barn i världens rikaste länder jämförs.
Socionomen
Forte stärker forskningen om hälsa, arbetsliv och välfärd med 310 miljoner kronor. Pandemin är en väsentlig orsak till satsningen.
Nyhet
Mellan 2012 och 2019 har 600 personer dömts till utvisning utan att lämna landet. Det motsvarar minst 10 procent av de personer som dömts till utvisning.
Nyhet
Sverige nämns som ett av de länder där kränkningar mot de mänskliga rättigheterna förekommer i en skrivelse från Amnesty till FN.
Nyhet
Vart tredje barn har inte berättat för någon om sin utsatthet på nätet under pandemin, enligt en undersökning av Friends och spelappen Flarie.
Nyhet
Genom åren har Socionomen haft montrar, debatter och marknadsfört egenproducerade böcker på den årliga Bokmässan i Göteborg. Här passar en Socionomenläsare på att ta en bild av Lena Engelmark och Per-Olof Kristenson (Socionomens grundare) i en paus, 2001.

Memories: Lena och Per-Olof på Bokmässan 2001

I år kan Socionomen varken följa Skolspåret eller vimla på Bokmässan pga pandemin. Här kommer istället ett minne av Lena Engelmark och Per-Olof Kristenson från Bokmässan 2001!
Socionomen
Ambitionen är att komma tillrätta med allt större behov i välfärden, bristande integration, otillräckliga skolresultat och brottslighet. Kommer vi att lyckas med det?
Nyhet