Nyhet

Vart tredje barn har inte berättat för någon om sin utsatthet på nätet under pandemin, enligt en undersökning av Friends och spelappen Flarie.
Nyhet
Ambitionen är att komma tillrätta med allt större behov i välfärden, bristande integration, otillräckliga skolresultat och brottslighet. Kommer vi att lyckas med det?
Nyhet
Kvinnor som har högre lön än sin man löper större risk att bli utsatt för våld i hemmet, visar en avhandling i nationalekonomi av Sanna Ericsson vid Lunds universitet.
Nyhet
Kriminalvården har tagit fram en strategi för ett långsiktigt arbete med klienter inblandade i organiserad brottslighet, våldsbejakande extremism och hedersrelaterad brottslighet.
Nyhet
Drogrelaterad dödlighet fortsätter öka bland narkomaner i Sverige. Dödsfallen har ökat från 1,53 till 6,46 per 100 000 invånare på cirka 30 år, rapporterar Rättsmedicinalverket.
Nyhet
Migrationsverket rapporterar en stor minskning av nyinkomna ärenden i år. Det gäller främst asylansökningar, arbetstillstånd och uppehållstillstånd för studier.
Nyhet
De som vårdats för svår covid-19 drabbas inte bara av fysisk svaghet utan kan även få svåra psykiska biverkningar, rapporteras från flera håll.
Nyhet
Utredningen om framtidens socialtjänst är överlämnad: Den som är i behov av stöd ska lättare kunna få hjälp. Förslag om ändrad beslutsordning i individärenden finns inte.
Nyhet
Pandemin sänker befolkningsökningen. Hittills i år är folkökningen den lägsta på 15 år, rapporterar SCB.
Nyhet
Många som fått beslut om att få flytta till ett äldreboende tackar nej på grund av coronaviruset, uppger Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Nyhet