Utgivning

Annonsera i Socionomen

Socionomen är först med det senaste i sociala frågor. Nyheter, aktuell forskning, metodutveckling och granskande reportage håller läsaren uppdaterad och engagerad! Vid två tillfällen om året är också Socionomens forskningssupplement med i inlagan. Artikelbedömningen följer de internationella regler som gäller för vetenskapliga tidskrifter inom det samhällsvetenskapliga området. Psykoterapeuter har en egen avdelning, Psykoterapi – Teori och Metod.

Socionomen läses av såväl yrkesverksamma socionomer som forskare, socionomstudenter, journalister, kulturarbetare och andra som vill fördjupa sig i socialt arbete.

Våra läsare är verksamma inom offentlig och privat sektor och arbetar bl.a. som
- socialsekreterare
- socialchefer
- kuratorer inom hälso- och sjukvård 
- familjerådgivare 
- psykoterapeuter
- behandlingspersonal
- personalkonsulenter
- frivårdsinspektörer
- skolkuratorer
- socialkonsulenter
- handledare inom psykosocialt arbete
- konsulter inom ledarskap, organisationsfrågor och socialt arbete, med mera

Vid socialhögskolorna används tidningen i undervisningen.

Vill du annonsera i Socionomen?
Kontakta Robin på Bengtsson & Sundström Media för mer information eller bokning. Tel: 08-442 00 13 eller e-post: socionomen@bs-media.se

Utgivning 2019
Nr 1      31 januari
Nr 2     14 mars
Nr 3     23 april
Nr 4     29 maj
Nr 5     7 juli
Nr 6     13 september
Nr 7     25 oktober
Nr 8     6 december